Tarieven

 

Rechtsbijstand vanuit de overheid

Voor inkomens tot een jaarlijks bepaalde grens kan bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging worden aangevraagd. U betaalt dan een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. De geldende inkomensgrenzen en eigen bijdrages zijn te vinden op  de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Daarbij geldt er voor een procedure dan ook een verlaagd griffierecht.

Rechtsbijstandsverzekering

Wanneer u voor rechtsbijstand verzekerd bent, kunt u – in ieder geval wanneer een procedure loopt of onvermijdelijk is – een advocaat kiezen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar maakt dan financiële afspraken met Veninga Advocatuur.

Uurtarief

Mochten de vorige opties niet op u van toepassing zijn, dan vinden de werkzaamheden plaats tegen uurtarief. De hoogte van het uurtarief hangt af van de aard en het geldelijk belang van de zaak. Het is ook mogelijk om – wanneer de zaak dat toelaat – een prijsafspraak te maken voor de hele zaak of onderdelen daarvan.

 

Informeer vooral naar de mogelijkheden, informeren kost immers niets.