Expertise

 
 
 
 
 

Arbeidsrecht

Hoofdpijndossiers, zo worden arbeidszaken vaak ervaren door werkgevers, maar ook door werknemers (hoewel die het vaker als buikpijn omschrijven). Niet zelden is dat te voorkomen als er vroegtijdig hulp wordt ingeschakeld, zodat rechtspositie kan worden bepaald of goede afspraken kunnen worden gemaakt. In dat stadium kan ik u – werkgever of werknemer – al goed bijstaan. Dan kan de conclusie ook zijn dat voorgesorteerd moet worden op een einde van de arbeidsovereenkomst. Ook dan is van belang dat tijdig wordt geschakeld: voor werknemer om een goede onderhandelingspositie te creëren en voor werkgever om het dossier voor een eventuele procedure op orde te krijgen. Devies is dan ook om tijdig hulp in te schakelen. Als ervaren arbeidsrechtadvocaat kan ik u daarbij helpen (recent een specialisatieopleiding Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond).

 

Maar het arbeidsrecht is breder dan alleen de problematiek rond de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Ik kan u ook bijstaan bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten die perfect passen op uw organisatie, bij loonvorderingen, overtreding van een relatie- of een concurrentiebeding, transitievergoeding, billijke vergoeding, ontslag op staande voet en dergelijke.

 

Alles om voor u het optimale resultaat te halen.

 

 

Verbintenissenrecht

Afspraak is afspraak. Of toch niet altijd? In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat één van de partijen een afspraak niet nakomt of zich de afspraak heel anders herinnert. Het is dan zaak om de juiste stappen te zetten. Kan de overeenkomst worden aangepast naar tevredenheid van beide partijen? Of moeten er juist piketpaaltjes worden geslagen en een duidelijk ingebrekestelling worden verzonden? Het is dan ook verstandig om in een vroeg stadium aan de bel te trekken om er niet bij in te schieten. 

 

Bel daarom gerust om de kwestie door te spreken!

Aansprakelijkheidsrecht

Schade. Dat willen we uit alle macht voorkomen. We handelen bedachtzaam en – doorgaans – voorzichtig. Daarbij proberen we met verzekeringen te voorkomen dat schade ons ook werkelijk raakt en dat geleden nadeel wordt vergoed. De hoofdregel blijft ‘schade draagt men zelf, tenzij dit op iemand anders kan worden afgewenteld’. Dat tweede deel van die hoofdregel is natuurlijk het meest interessant. Heeft u schade en wilt u die schade door een ander vergoed zien? Of wordt u juist aangesproken tot vergoeding van schade? Dan kan ik u bijstaan, om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Zowel zakelijk als particulier. 

 

Vragen? Neem contact op!

Incasso

Voor een ondernemer is vrijwel niets zo frustrerend als onbetaalde rekeningen. Product of dienst is geleverd, maar de factuur blijft openstaan. Als (voorzichtig) aanmanen niet werkt, dan kunt u mij inschakelen. Het incassotraject (sommatie en opvolging daarvan) kan op basis van no cure no pay worden verricht en voor een onverhoopte procedure kunnen scherpe (prijs)afspraken worden gemaakt! Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden voor uw onderneming!

Huurrecht

Voor huurzaken kunt u – huurder of verhuurder, particulier of zakelijk – bij mij terecht. Kwesties die raken in het hart, van u persoonlijk of van uw onderneming. Immers, het is de veilige basis waar u woont of van waaruit u uw inkomen verdient. Ideaal is natuurlijk wanneer de huurovereenkomst voor beide partijen profijtelijk is, maar de praktijk is dat legio problemen zich voor kunnen doen. Van wanbetaling tot wangedrag en van ontbinding van de huurovereenkomst tot nakoming van de gemaakte afspraken. 

 

Mocht u tegen problemen op dit vlak aanlopen, bel dan gerust om nadere informatie over mogelijke oplossingen.

Registratie

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

  • Huurrecht

  • Ondernemingsrecht

  • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk jaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.