Zoeken

Bijgewerkt: 28 mei 2020

De coronacrisis noodzaakt veel bedrijven om - in figuurlijke zin - te snijden in het personeelsbestand. Met het nieuwe noodpakket ('de NOW 2.0') - dat per 1 juni 2020 zal gelden - wordt de boete op het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV - terwijl er ook gebruik gemaakt wordt van de NOW-regeling - naar verwachting deels geschrapt (voor het ontslag van minder dan 20 werknemers of wanneer er een akkoord met de vakbonden is). De verwachting is dat dit veelvuldig gedaan zal worden. Geen werkgever zit vanzelfsprekend op een procedure te wachten, zodat in aanloop naar een ontslagaanvraag aan de betreffende werknemer(s) een vaststellingsovereenkomst zal worden aangeboden. Partijen spreken dan af om met wederzijds goedvinden uiteen te gaan onder de in de vaststellingsovereenkomst genoemde voorwaarden.


Mogelijk heb jij ook een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen. Het is dan verstandig om te (laten) checken of die overeenkomst voldoet aan de minimale voorwaarden om een WW-uitkering te krijgen en of het voorstel van je werkgever optimaal is. Het is gebruikelijk dat je werkgever in het voorstel een budget voor een check door een jurist of advocaat opneemt. Je kunt dit vrijblijvend laten controleren door mij. Ga naar 'Contact' op www.veninga-advocatuur.nl, vul je gegevens in en upload je vaststellingsovereenkomst en arbeidsovereenkomst.


WW-PROOF?

Eén van de belangrijkste onderdelen van de vaststellingsovereenkomst is de vastlegging van de reden die aan de beëindiging ten grondslag ligt. Voor het UWV moet immers duidelijk zijn, dat het initiatief niet bij jou als werknemer heeft gelegen, maar dat het initiatief van je werkgever kwam en dat die er een goede reden voor had. Als dit goed is vastgelegd, dan maak je meestal aanspraak op een WW-uitkering. Dan is wel van belang dat je aan de weken- en jareneis voor een WW-uitkering voldoet (ook dit kun je laten controleren).


Opzegtermijn

Bij beëindiging moet de opzegtermijn worden toegepast. Dat is de opzegtermijn voor de werkgever die in je contract staat. Staat er niets in je arbeidsovereenkomst, dan moet er in de wet gekeken worden (<5 jaar: 1 maand, 5 - <10: 2 maanden, 10 - <15: 3 maanden, >15: 4 maanden). Kom je met je werkgever een kortere opzegtermijn overeen? Dat kan, maar een WW-uitkering zal rekening houden met de werkelijke opzegtermijn, zodat een uitkering dan pas in zal gaan. Akkoord gaan met een kortere opzegtermijn, zal dus betekenen dat je enige tijd zonder inkomen zit.


Beëindigingsvergoeding (transitievergoeding)

In het voorstel zal ook een vergoeding worden aangeboden. Dat wordt meestal de transitievergoeding genoemd, waarmee wordt aangesloten bij de wettelijke systematiek. De transitievergoeding is in principe niet verschuldigd bij een beëindiging via een vaststellingsovereenkomst, maar als werknemer zul je niet akkoord gaan met een beëindiging zonder vergoeding. Dan kun je immers beter de procedure bij het UWV afwachten, want als dan een ontslagvergunning wordt verleend is de werkgever wel een transitievergoeding verschuldigd. Als gezegd, bij een vaststellingsovereenkomst zit je niet aan de berekeningssystematiek van de transitievergoeding vast. Het is een kwestie van onderhandelen. Soms zit er vanwege de financiële situatie van je werkgever niet meer in, maar vaker zijn er wel redenen om een hogere vergoeding te vragen dan de vergoeding die je sowieso zou hebben gekregen na een procedure bij het UWV. Een kwestie van onderhandelen dus.


Bedingen / getuigschrift

Naast het meer financiële gedeelte, zijn er nog talloze andere onderdelen die geregeld kunnen worden in de vaststellingsovereenkomst. Belangrijk om daar goed over na te denken, want de volledige beëindiging wordt in de vaststellingsovereenkomst geregeld. Staat er in je arbeidsovereenkomst een concurrentie- of relatiebeding, dan is het zaak om af te spreken dat die niet langer van toepassing zal zijn. Anders word je immers beperkt in je mogelijkheden om een nieuwe baan te zoeken en riskeer je boetes (deze clausules werken vrijwel altijd nog enige tijd door na het einde van je arbeidsovereenkomst). Ook kun je vragen om een positief getuigschrift en positieve referenties.


Laat je vaststellingsovereenkomst controleren

Een vaststellingsovereenkomst tekenen is een grote stap. Vraag daarom advies, de kosten worden vaak volledig door je werkgever vergoed. Naast een check of de vaststellingsovereenkomst aan de minimale voorwaarden voldoet, zal ik proberen om betere voorwaarden uit te onderhandelen. Vul je gegevens in en upload je vaststellingsovereenkomst en je arbeidsovereenkomst op www.veninga-advocatuur.nl en ga naar 'Contact'. Dan bel ik je om dit samen door te nemen. Dit is uiteraard vrijblijvend.


Je kunt ook mailen naar jan@veninga-advocatuur.nl of bellen op 06-12456958


823 keer bekeken